Sport

Campionatul Muntilor Apuseni-2013, Regulament

Published

on

ampionatul Munților Apuseni este o competiție de fotbal pe teren redus, adresată zonei rurale și organizată pentru jucători având vârsta cuprinsă între 15 ani (născuți 1998) și 45 de ani (născuți 1968), cu mențiunea că fiecare echipă poate folosi în teren, la un moment dat, maxim 2 jucători peste 35 de ani împliniți la data jocului.

Competiția este organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba, în parteneriat cu Consiliul Județean Alba, pentru echipe din zona rurală a Munților Apuseni.

1. Participanți

Participă echipele înscrise până la data de 21 iunie 2013, jucătorii din componența echipelor fiind nelegitimați, cu mențiunea că fiecare echipă va putea avea în componența lotului ce va fi înscris în raportul de joc, la fiecare meci disputat, un singur jucător legitimat, cu domiciliul în altă localitate, sau cu domiciliul flotant (în localitatea din care este echipa) aplicat pentru o perioadă mai mică de un an! În tabelul de înscriere, din maximul de 15 jucători anunțați, echipa respectivă poate avea cel mult un jucător legitimat, cu domiciliul în altă localitate, sau cu domiciliul flotant aplicat pe o perioadă mai mică de un an. La fiecare joc programat echipa are dreptul să înscrie în raportul de joc și să folosească în teren (pe toată durata jocului respectiv) un singur jucător legitimat, sau cu domiciliul în altă localitate, în caz contrar echipa fiind penalizată cu pierderea jocului (0-3, sau cu scorul din teren dacă diferența de goluri este mai mare).

Dreptul de joc.

Participarea în competiție se face pe baza următoarelor documente:

-Tabelul nominal care va cuprinde: denumirea echipei, numele și prenumele jucătorilor care vor putea fi folosiți pe durata campionatului, data nașterii (ziua, luna, anul), seria și numărul cărții de identitate, viza medicală aplicată individual pentru fiecare jucător în parte, semnătura și ștampila Primăriei locale. La tabelul nominal vor fi anexate copiile xerox ale cărților de identitate pentru toți jucătorii menționați în tabel.

Echipele vor putea înscrie în tabelul nominal un număr de maxim 15 jucători. Obligatoriu, jucătorii nelegitimați din componența echipelor vor avea domiciliul stabil în localitatea din care este echipa înscrisă în competiție, cu excepția prevăzută a jucătorului legitimat, sau cu domiciliul din altă localitate (sau cu domiciliul flotant aplicat pentru o perioadă mai mică de un an!).

Viza medicală se va trece pe tabelul nominal, având specificat pentru fiecare jucător participant, în dreptul lui: APT PENTRU EFORT FIZIC. Viza va avea semnătura și parafa medicului, precum și perioada pentru care a fost acordată. Vă rugăm să solicitați efectuarea efectivă a controlului medical pentru jucătorii selecționați și să nu acceptați o viză formală din partea medicului, întrucât la fotbalul pe teren redus efortul este de intensitate maximală.

FIECARE ECHIPĂ PARTICIPANTĂ VA AVEA ÎNSCRISĂ ȘI ECHIPĂ DE COPII, CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 10-15 ANI (născuți 1998-2003). Echipele de copii vor disputa jocul în deschiderea jocului de seniori, în faza grupelor corespunzător jocului programat, iar după grupe echipele de copii calificate conform împerecherii și programării.

Neprezentarea cu echipa de copii la un joc atrage pierderea jocului respectiv, cu scorul de 3-0 în favoarea echipei adverse, inclusiv la jocul de seniori, care nu se va mai disputa!

Pentru fiecare joc din campionat, lotul unei echipe, ce va fi înscris în raportul de joc, va fi compus din 12 jucători (din maximul de 15 trecuți în tabelul de înscriere) + un antrenor + un delegat = 14 persoane la jocul din etapa respectivă.

ATENȚIE: Lipsa unuia dintre documente conduce, după caz, la eliminarea din competiție a echipei, sau a jucătorului / jucătorilor.

Comisia de Organizare va valida dreptul de participare al echipei înscrise, din punct de vedere al documentelor depuse, prin aplicarea ștampilei AJF Alba pe tabelul de înscriere, iar validarea dreptului de joc al jucătorilor trecuți în tabelul respectiv, va fi efectuată prin aplicarea vizei anuale 2013 pentru fiecare jucător în parte.

Validarea dreptului de participare de către Comisia de Organizare nu anulează dreptul de contestație al echipelor, înainte de jocuri asupra dreptului de joc, sau la pauză și după joc pentru substituire.

Toate documentele solicitate vor fi predate înainte de joc arbitrilor și reprezentantului Comisiei de Organizare. Aceștia vor verifica obligatoriu existența vizei medicale pentru fiecare jucător înscris în raportul de arbitraj. Documentele vor fi puse la dispoziția delegatului echipei adverse (la cerere) pentru verificare.

2. Sistemul de desfășurare

FAZA I-A: În funcție de numărul de echipe înscrise și validate pentru a participa în competiție, sunt stabilite 4 grupe, echipele din fiecare grupă jucând între ele (fiecare cu fiecare), programul jocurilor, terenurile și calendarul competițional fiind cel stabilit în ședința tehnică ce a avut loc în data de 21 iunie la Bistra. Se vor califica primele două echipe clasate, din fiecare grupă, pentru faza a II-a. Programarea jocurilor pentru faza sferturilor de finală, semifinale și finale va avea loc în data de 12 august 2013.

FAZA A II-A: Sferturi de finală – se desfășoară în sistem eliminatoriu, după criteriul de împerechere: A1-B2 (joc 1), A2-B1 (joc 2), C1-D2 (joc 3) și C2-D1 (joc 4).

FAZA A III-A: Semifinale – se desfășoară în sistem eliminatoriu, după criteriul de împerechere a echipelor calificate din sferturile de finală corespunzătoare jocul 1 – jocul 3 și jocul 2 – jocul 4.

FINALA MICĂ: pentru locurile 3-4, se va disputa între echipele învinse în semifinale.

FINALA MARE: se va disputa între echipele învingătoare în semifinale.

Sistemul de atribuire a punctelor este următorul: a) joc câștigat=3 puncte, b) joc egal=1 punct, c) joc pierdut=0 puncte.

Departajarea echipelor. Dacă după disputarea jocurilor, două sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte, se vor aplica în ordine, prin eliminare, fără a se mai reveni asupra lor, următoarele criterii de departajare:

 • cel mai mare număr de puncte în întâlnirile directe;
 • diferența de goluri în întâlnirile directe;
 • cel mai mare număr de goluri marcate, în întâlnirile cu echipele aflate la egalitate de puncte;
 • golaverajul mai bun în întâlnirile cu echipele aflate la egalitate de puncte;
 • golaverajul general mai bun în întâlnirile cu toate echipele din grupă;
 • echipa cu vârsta jucătorilor, folosiți în fiecare joc, mai mică față de celelalte echipe cu care se află la egalitate de puncte.

La jocurile eliminatorii, dacă la expirarea timpului regulamentar de joc echipele se află la egalitate, se vor executa lovituri de departajare de la 7 m. Prima serie de 3 lovituri de departajare va fi executată alternativ de către trei jucători desemnați, de fiecare antrenor, dintre cei aflați în teren la terminarea jocului. Câștigă echipa care a marcat un număr mai mare de goluri, din cele 3 lovituri. Dacă după efectuarea acestei serii de departajare egalitatea persistă, se va executa alternativ câte o lovitură de fiecare echipă, de către jucătorii care nu au participat la executarea niciuneia din primele 3 lovituri de departajare, până în momentul în care una dintre echipe are avantajul marcării unui gol în plus, dintr-un număr identic de lovituri. Ordinea de executare a loviturilor de departajare se stabilește prin tragere la sorți.

Pot executa lovituri de departajare toți jucătorii trecuți pe raportul de arbitraj, cu excepția jucătorilor care au fost eliminați definitiv din joc, sau se află eliminați la finalul jocului.

Orice jucător de câmp poate lua locul portarului la executarea loviturilor de departajare, cu condiția să anunțe arbitrul și să-și schimbe tricoul de jucător cu unul de portar.

3. Regulamentul jocului de fotbal pe teren redus

Terenul de joc: lungime min. 38 m-max. 50 m / lățime min. 18 m-max. 25 m;

Dimensiunea porților: distanța între stâlpi 3 m / înălțimea porților 2 m;

Mingea de joc: jocurile se vor disputa cu minge nr. 5;

Lovitura de pedeapsă: se execută dintr-un punct aflat la 7 m de mijlocul porții și aflat la distanță egală de stâlpii porții;

Lovitura de colț: se excută dintr-un punct marcat printr-un sfert de cerc (în fiecare colț al terenului), corespunzător ieșirii mingii din joc. Jucătorii adverși executantului se vor afla la o distanță de minim 5 m față de minge.

Durata jocului: jocurile se desfășoară pe durata a două reprize a câte 25 de minute, fără prelungiri. Durata fiecărei reprize se va prelungi numai pentru a permite executarea unei lovituri de pedeapsă. Pauza între reprize va fi de 5 minute.

Număr de jucători: Fiecare echipă va fi formată din 5 jucători de câmp și un portar = 6 jucători. Pe raportul de arbitraj pot fi trecuți ca jucători de rezervă maximum 6 jucători.

Un joc nu poate continua dacă una dintre echipe are 3 jucători eliminați, iar echipa în cauză va pierde jocul cu 3-0, sau cu scorul de pe teren (din momentul întreruperii jocului) dacă diferența de goluri marcate e mai mare, în favoarea echipei adverse.

Înlocuiri de jucători: se pot efectua când mingea este în joc sau în afara jocului. Schimbările se efectuează numai pe la centrul terenului, sau direct în fața băncii de rezerve proprii. Un jucător care a fost schimbat se poate întoarce pe teren ca înlocuitor pentru alt jucător. Numărul schimbărilor este nelimitat. Jucătorul care intră pe teren nu poate face acest lucru până când jucătorul care părăsește suprafața de joc nu a trecut complet de linia de margine a terenului.

Oricare dintre jucătorii de rezervă poate înlocui portarul, avându-se în vedere următoarele condiții:

 1. arbitrul trebuie informat înainte de efectuarea înlocuirii;
 2. schimbarea poate fi făcută numai când jocul este întrerupt;
 3. jucătorul de rezervă care a înlocuit portarul trebuie să poarte un tricou care să-l deosebească de toți ceilalți jucători.

Echipamentul jucătorilor este format din:

 • tricou numerotat;
 • șort (chilot);
 • jambiere (sau șosete);
 • încălțăminte adecvată suprafeței de joc;
 • portarul poate avea pantalon lung; echipamentul acestuia trebuie să fie de o culoare distinctă față de ceilalți jucători și arbitri;
 • jucătorii nu trebuie să poarte ceva care este periculos pentru ei sau pentru alți jucători (gen bijuterii, etc).

Pentru orice abatere de la aceste prevederi regulamentare, jucătorul este trimis de către arbitru în afara suprafeței de joc, pentru a-și corecta sau completa echipamentul. Jucătorul poate reintra pe teren numai când jocul este oprit și după ce arbitrul verifică dacă echipamentul corespunde cerințelor.

Arbitri: Fiecare joc este condus de către doi arbitri, care au autoritate deplină în aplicarea legilor jocului. Deciziile arbitrilor cu privire la faptele legate de joc sunt definitive.

Comisia de Organizare va asigura un oficial al jocului, care va supraveghea efectuarea schimbărilor de jucători conform regulamentului și va controla respectarea prevederilor regulamentare privind acordarea indicațiilor tehnice de către antrenori.

Lovitura de începere: Fiecare echipă se va afla în jumătatea proprie de teren. Oponenții echipei care beneficiază de lovitura de începere trebuie să se afle în terenul propriu, la o distanță de cel puțin 3 m de minge, până când aceasta este pusă în joc. Un gol poate fi marcat direct dintr-o lovitură de începere !

Mingea de arbitru: este modul de a relua jocul după o oprire temporară.

Mingea în afara jocului: mingea nu se joacă atunci când:

 • a traversat în totalitate linia de poartă, sau linia de margine, pe sol sau în aer;
 • jocul a fost întrerupt de arbitru.

Repunerea mingii în joc: atunci când mingea depășește în totalitate linia de margine, pe sol sau în aer, repunerea va fi făcută cu piciorul de pe locul unde a depășit linia, de către un jucător al echipei adverse jucătorului care a atins ultima oară mingea înainte de a ieși din joc. Distanța adversarului față de minge va fi de minim 5 m. Nu poate fi înscris un gol direct dintr-o repunere de la margine !

Mingea ieșită în aut de portă (fiind trimisă peste linia de poartă, în afara cadrului porții, de către un atacant) va fi repusă de către portar cu măna din interiorul suprafeței de pedeapsă. Mingea va fi în joc atunci când depășește suprafața de pedeapsă. Dacă mingea este jucată de către un coechipier, sau un adversar, înainte de a părăsi suprafața de pedeapsă se va repeta repunerea mingii în joc.

Mingea în joc: mingea este în joc în toate celelalte situații, inclusiv când ricoșează din barele porții sau din arbitru.

Afară din joc (Ofsaid): la fotbalul pe teren redus nu există poziția de afară din joc (ofsaid) în nici o situație.

Faulturi și comportament incorect – acestea sunt pedepsite după cum urmează:

Lovitura liberă directă se acordă în următoarele situații:

 • lovește sau încearcă să lovească un adversar;
 • împinge un adversar;
 • împiedică, sau încearcă să împiedice un adversar;
 • ține un adversar;
 • atinge în mod deliberat mingea cu mâna, cu excepția portarului în propria suprafață de pedeapsă.

Lovitura liberă se execută din locul unde s-a comis incorectitudinea. Adversarii trebuie să se afle la o distanță de minimum 5 m față de minge (locul executării).

Lovitura de pedeapsă: se acordă dacă un jucător a comis una din greșelile enumerate mai sus în interiorul propriei suprafețe de pedeapsă, indiferent de locul în care se află mingea, cu condiția ca mingea să fie în joc.

Lovitura liberă indirectă, se acordă în următoarele situații:

 • Portarul face una din următoarele greșeli:
 1. atinge sau controlează mingea cu mâinile după ce i-a fost pasată în mod deliberat de către un coechipier;
 2. atinge sau controlează mingea cu mâinile după ce a primit-o direct de la un coechipier dintr-o lovitură de reluare a jocului.
 • În opinia arbitrului un jucător:
 1. joacă într-o manieră periculoasă (inclusiv cazul atacului prin alunecare în prezența adversarului);
 2. împiedică deliberat înaintarea unui adversar când mingea nu este jucată.

Lovitura liberă indirectă se execută din locul unde a fost comisă greșeala. Excepție se face în situația în care greșeala a fost comisă în interiorul suprafeței de pedeapsă proprii, caz în care lovitura se execută de pe linia ce marchează suprafața de pedeapsă, în locul cel mai apropiat de unde s-a comis greșeala. În cazul comiterii unei greșeli în suprafața de pedeapsă adversă, sancționabilă cu lovitură liberă indirectă, echipa în apărare poate executa lovitura din orice punct al suprafeței respective.

Dintr-o lovitură liberă indirectă nu poate fi marcat un gol, decât după ce mingea a fost atinsă de un alt jucător în afara executantului !

Sancțiuni disciplinare

Suspendările (eliminările) temporare și eliminarea unui jucător sunt sancțiuni folosite în fotbalul pe teren redus.

Acordarea a două avertismente (cartonașe galbene) implică eliminarea temporară pe o durată de 2 minute.

Acordarea cartonașului roșu direct (situație de ultim apărător) determină eliminarea temporară pe o durată de 5 minute.

Jucătorul eliminat temporar va rămâne într-o zonă lângă masa oficialilor. Jucătorul va fi informat de către arbitru sau oficialul meciului, desemnat de Comisia de Organizare, când expiră timpul de eliminare.

Jucătorul eliminat definitiv pentru fapte grave (al doilea cartonaș roșu într-un joc, injurii la adresa arbitrului și oficialilor, alte fapte reprobabile), va fi suspendat în funcție de gravitatea faptei, sancțiunea minimă fiind suspendarea pe o etapă. Acesta nu va avea drept de joc în următorul joc oficial (sau la numărul de jocuri stabilit de Comisia de Organizare).

Acordarea indicațiilor tehnice: Fiecare echipă / jucător poate beneficia pe parcursul jocului de indicații tehnice. Acestea vor putea fi acordate de o singură persoană (în principal de către antrenor) numai jucătorilor proprii. Indicațiile vor fi date numai din fața propriei bănci de rezervă. Nerespectarea acestei reglementări va conduce la avertizarea antrenorului / delegatului în culpă, urmând ca în cazul recidivei acesta să fie eliminat din incinta terenului de joc. În situații de indisciplină gravă a antrenorului / delegatului echipei, arbitrul va evacua direct (fără avertizare) persoana în cauză, din incinta terenului. Nu se admite schimbarea băncii de rezervă la pauză !

La terenurile care nu au spațiu adecvat în incintă pentru banca de rezervă, delegatul echipei și jucătorii de rezervă vor sta în afara gardului împrejmuitor, doar antrenorul putând rămâne la marginea terenului, pentru indicațiile tehnice acordate echipei. Delegatul echipei va controla comportamentul jucătorilor de rezervă proprii, aflați dincolo de gard.

Contestații – Echipele au dreptul de a introduce contestații, astfel:

 1. înainte de începerea jocului – dacă se contestă dreptul de joc al unui jucător (sau mai multor jucători) din echipa adversă, înscriși în raportul de arbitraj, arătându-se motivele în mod concret;
 2. în pauză, sau după terminarea jocului, înainte de restituirea documentelor (tabelul nominal însoțit de copiile xerox ale cărților de identitate) de către arbitru – dacă se contestă identitatea unuia sau mai multor jucători care au participat la joc (referitor la datele înscrise în raportul de arbitraj).

Contestațiile se fac sub formă scrisă în raportul de arbitraj și se semnează de către delegatul echipei, în prezența delegatului echipei adverse (care trebuie să semneze de luare la cunoștință) și a arbitrului principal al jocului, care este obligat să specifice momentul formulării contestației (înainte, la pauză sau după terminarea jocului).

Contestațiile referitoare la dreptul de joc și identitatea jucătorilor se fac nominal. Delegații echipelor au obligația de a înscrie în raportul de arbitraj, în mod explicit, motivul pentru care este contestat jucătorul (substituire, lipsa unuia dintre documentele prevăzute de regulament, etc.)

Contestațiile formulate trebuie introduse în raportul de arbitraj și prezentate Comisiei de Organizare, în maxim 10 minute după disputarea jocului.

Lipsa consemnării în raportul de arbitraj a motivului pentru care se presupune că se face vinovată echipa adversă, sau jucătorul vizat, duce la respingerea contestației.

Asistența medicală: un joc nu poate începe fără prezența la teren a unui medic sau asistent medical și a unei mașini identificate (autosanitară) , care va fi disponibilă pentru a transporta, în caz de nevoie la spital, eventualii jucători accidentați. Medicul sau asistentul medical va prezenta o delegație eliberată de către organul sanitar competent, precum și un act de identitate cu care se va legitima în fața arbitrilor, această persoană fiind recunoscută drept cadrul medical delegat pentru joc. Asistența medicală este asigurată de către organizatori.

Atribuții și responsabilități: 

Comisia de Organizare va omologa rezultatele înregistrate și va analiza eventualele situații de contestații, eliminări, etc, luînd hotărârile corespunzătoare cazurilor avute spre analiză. De asemenea, Comisia de Organizare va avea autoritatea de a decide asupra chestiunilor neprevăzute în acest regulament și a cazurilor de forță majoră, deciziile sale fiind definitive.

Arbitrajul jocurilor va fi asigurat de către arbitri din cadrul Comisiei Județene a Arbitrilor Alba.
Sursa:ajfalba.ro

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Trending

Exit mobile version