Connect with us

Published

on

Maraton Apuseni msg systems este o competiţie sportivă de alergare montană organizată de Clubul Alpin Român – secţia Universitară Cluj si Natura Transilvaniei. Competiţia are 2 probe de concurs: proba de maraton, cu o lungime totală a traseului de 42,8 km şi proba de semi-maraton, cu o lungime totală a traseului de 21,1 km.

Ambele trasee se desfăşoară pe drumuri publice, drumuri forestiere, poteci turistice marcate, poteci de munte nemarcate şi vor fi semnalizate corespunzător de către organizatori. Startul şi sosirea vor fi în Staţiunea Muntele Băişorii, localizată în Muntele Mare, judeţul Cluj.

Traseul de maraton

Traseul de maraton, descris la http://www.maratonapuseni.ro/concurs/traseu va avea un punct doar de hidratare, 6 puncte de alimentare și 7 puncte de control.

Traseul de semi-maraton

Traseul de semi-maraton descris la http://www.maratonapuseni.ro/concurs/traseu va avea un punct doar de hidratare, 2 puncte de alimentare și 4 puncte de control.

Harta traseului se găsește aici: http://www.maratonapuseni.ro/concurs/traseu

Participare

Atât la maraton, cât și la semi-maraton pot participa persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani și se consideră apte de efort susţinut din punct de vedere medical. Minorii (cei între 16-18 ani) vor putea participa numai cu acordul scris al ocrotitorului legal (cel puţin unul din părinţi sau tutorele), prin care își dă acordul, în mod expres, pentru participarea lui la concurs, precizând ca a luat la cunoștinţă regulamentul și cunoaște și își asumă, alături de concurent, riscurile și implicaţiile participării. Acordul se dă fie prin predarea către organizatori a declaraţiei autentificate notarial în acest sens, fie prin semnarea olografă a acordului de către ocrotitor legal prezent personal la înscriere alături de concurent. La categoria „family”, minorii sub 14 ani trebuie înscriși de reprezentantul legal (părinte sau tutore) pe răspunderea acestuia. Dacă ocrotitorul legal nu este părintele ci tutorele, atunci e necesară și o dovadă corespunzătoare care atestă calitatea de tutore a celui care semnează declarația notarială sau olografă la fața locului. Înscrierea pe site prin inregistrarea unei vârste diferite decât cea reală atrage după sine eliminarea din concurs.

Fiecare participant, indiferent de modul de înscriere, trebuie sã semneze la preluarea numãrului de concurs, alãturi de tabelul de participare și preluare a pachetului de concurs, și o declaraţie de responsabilitate, prin care declara că a fost informat asupra regulamentului, a luat la cunoștinţă, înțelege și își asumă riscurile medicale, juridice și de alta natură ale participării la Maratonul Apuseni msg systems în calitatea ei de competiție sportivă montană de anduranță în teren numai parțial amenajat și securizat, prezentând probleme și riscuri specific montane, ce nu pot fi decat parțial controlate și compensate de măsurile luate de organizatori și prin urmare necesită în continuare atenție și conduită preventivă din partea concurenților, care nu trebuie să se concentreze numai asupra aspectelor de performanță sportivă, atât ca și comportament, cât și ca echipament și alte aspecte. Neprezentarea unui act de identitate al participantului la validarea înscrierii la fața locului nu va permite participarea la concurs.

Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza luarea startului sau continuarea cursei pentru persoanele pe care nu le considera apte. Lista acestor situații este prezentată mai jos, nefiind exhaustivă: îin stare de ebrietate produsă de alcool, droguri sau alte substanțe psihoactive, stare de sănătate vizibil alterată semnificativ, epuizare fizică sau psihică, echipament total inadecvat.

Categorii de concurs:

 • Maraton

  • General Feminin

   • 16 – 29 ani

   • 30 – 39 ani

   • 40 – 49 ani

   • 50+

  • General Masculin

   • 16 – 29 ani

   • 30 – 39 ani

   • 40 – 49 ani

   • 50+

  • Open

 • Semimaraton

  • General Feminin

   • 16 – 29 ani

   • 30 – 39 ani

   • 40 – 49 ani

   • 50+

  • General Masculin

   • 16 – 29 ani

   • 30 – 39 ani

   • 40 – 49 ani

   • 50+

  • Open

Vor fi premiate doar categoriile pentru care există minim 5 concurenți. Dacă la o categorie se înscriu mai puțin de 5 concurenți, aceasta va fi comasată cu categoria precedentă.

Cronometrarea se va face la secundă, de către arbitrii aflați la Sosire. Va fi declarat câștigător cel care va ajunge în cel mai scurt timp la punctul de Sosire după parcurgerea integrală a traseului pentru proba la care participă.

Echipament

Concurentul are obligația de a purta numărul de concurs într-un mod vizibil, pe fața tricoului, pe toată durata concursului.

Echipamentul recomandat de către organizatori cuprinde, dar nu se limitează la: pantofi de alergare, haină de ploaie, bidon de apă, batoane sau geluri energizante, telefon mobil, bețe de trekking.

Înscrierea în concurs și validarea înscrierilor

Înscrierea se face prin completarea formularului aflat pe site-ul maratonului la adresa: http://www.maratonapuseni.ro/concurs/inscriere. După completarea formularului, persoana înscrisă va primi un email de confirmare a înscrierii. Atenție: înscrierea devine validă după confirmarea efectuării plății taxei de înscriere!

Fiecare înscris va trebui să achite o taxă de participare în valoare de:

 • 70 LEI, dacă va fi achitatâ până la data de 15 martie 2014, 90 LEI, dacă va fi achitată între 16 martie 2014 și 15 aprilie 2014 sau 110 LEI, dacă va fi achitată între 16 aprilie 2014 și 16 mai 2014, pentru SEMIMARATON.

 • 100 LEI, dacă va fi achitatâ până la data de 15 martie 2014, 125 LEI, dacă va fi achitată între 16 martie 2014 și 15 aprilie 2014 sau 150 LEI, dacă va fi achitată între 16 aprilie 2014 și 16 mai 2014, pentru MARATON.

Garantăm primirea pachetului de întâmpinare doar primilor 600 de înscriși: 250 la maraton, 350 la semimaraton

Modalități de plată până în data de 16 mai:

 • prin virament bancar sau ordin de plată în contul BCR:
  Natura Transilvaniei
  CIF: 30003807
  IBAN: RO35RNCB0113127038170001
  Detalii plată: „Nume Prenume – Maraton Apuseni”

 • online cu cardul bancar (detalii la înscriere)

Pentru a putea participa la oricare dintre probele de concurs, fiecare concurent va trebui să semneze o declarație de responsabilitate.

Validarea înscrierilor on-line se face la fața locului, în ziua anterioară maratonului (între orele 17 și 22 la punctul de înregistrare) și în ziua maratonului (între orele 7 și 8.30 la punctul de înregistrare).

Pentru validare se va prezenta cartea de identitate a participantului, se va semna tabelul de participare (confirmând astfel și datele personale și categoria în care s-a facut înscrierea) și declarația de responsabilitate, care conține acordul cu privire la regulament, faptul că a fost înțeles și acceptat, și că se asumă răspunderea pentru riscurile și alte implicații certe sau potențiale ale participării la concurs.

Efectuarea validării îi dă dreptul participantului să primească numărul de concurs împreună cu pachetul de întâmpinare.

Apuseni

Anularea participării

Dacă dintr-un motiv întemeiat persoana înscrisă online dorește să își anuleze înscrierea poate face acest lucru printr-un email trimis la adresa contact[at]maratonapuseni.ro. În cazul retragerii înscrierii însă, taxa de participare poate fi returnată (dar nu integral ci ținând cont de comisioanele percepute de bancă) doar până la 1 mai 2014. Taxa de participare nu poate fi returnată ulterior acestei date. Îi incurajăm pe cei care nu mai pot concura să transfere taxa altei persoane și să anunțe organizatorul printr-un email trimis la adresa contact[at]maratonapuseni.ro până pe data de 5 mai 2014.

Ședința tehnică

Vor fi trei ședințe tehnice: vineri 23 mai la ora 20.00 și la ora 21.00 și sâmbătă 24 mai la ora 8:00

Startul

Startul în ambele probe de concurs va avea loc sâmbătă 24 mai la ora 9.00.

Puncte de control / Puncte de realimentare

Pe parcursul traseului vor fi amenajate puncte de control și puncte de realimentare, unde se vor găsi băuturi energizante, apă, fructe, glucoză. Punctele de control și punctele de realimentare vor fi marcate corespunzător și vor fi vizibile.

Timp limită

Timpii intermediari de parcurgere a traseului de maraton sunt: 2h 30min – măsurat la primul punct de alimentare: PA-1 Bocșești, 4h 30min la punctul de control PA-3 La Răscruce. Timpul limită de parcurgere a traseului de maraton este 9h 30min.

Timpul intermediar de parcurgere a traseului de semi-maraton este: 3h – măsurat la primul punct de alimentare: PA1-Bocșești. Timpul limită de parcurgere a traseului de semi-maraton este 6h.

Concurenții care depășesc timpii limită în PA-1 Bocșești sau PA-3 La Răscruce vor fi dirijați pe cel mai scurt traseu spre stațiune.

Schimbarea probei de concurs

În cazul în care concurentul decide să schimbe proba pentru care s-a înscris el poate face acest lucru printr-un email trimis la adresa contact[at]maratonapuseni.ro până miercuri 5 mai 2014.

Descalificare / Retragerea din cursă

Organizatorii își rezervă dreptul de a descalifica sau de a retrage din cursă orice concurent dacă nu respectă acest regulament sau într-una din următoarele situații:

 • – pierderea numărului de concurs

 • – ratarea unui punct de control

 • – abaterea de la traseul impus de catre organizatori, nerespectarea traseului prin folosirea de scurtături

 • – utilizarea unui mijloc de transport în timpul cursei

 • – părăsirea echipamentului pe traseu sau aruncarea de gunoaie și resturi pe traseu (ambalajele utilizate pot fi lăsate la punctele de control și alimentare)

 • – comportament nesportiv față de alți concurenți sau lipsa de respect față de oficiali, organizatori, public susținător, localnici

 • – depășirea timpului limită

 • – în cazuri excepționale.

Abandonul

În cazul în care concurentul decide să abandoneze, el este obligat să își anunțe intenția la cel mai apropiat punct de control și să urmeze întocmai instrucțiunile primite de la organizator. Continuarea cursei se poate face doar pe propria răspundere – organizatorii nu mai garantează că pe trasu vor mai fi voluntari, puncte de alimentare funcționale, marcaje, etc. iar concurentul se consideră în afara concursului.

Siguranța

Pe parcursul concursului circulația rutieră pe drumurile publice nu va fi restricționată, de aceea pe o scurtă porțiune de traseu se pot întâlni autovehicule. Acest fapt atrage asupra participanților obligația de a respecta regulile de conduită în trafic impuse de lege.

Va exista un punct de prim ajutor unde se va asigura serviciu medical de specialitate în caz de nevoie.

Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru nici un fel de accident sau prejudiciu apărut ca urmare a participarii la Maraton Apuseni msg systems și își rezervă dreptul de a modifica sau ajusta traseul de concurs în funcție de condițiile meteo, starea terenului sau chiar de a opri cursa în cazuri excepționale. Orice modificare a traseului va fi semnalizată corespunzător (ca de altfel întregul traseu) și comunicată concurenților cel mai târziu la ședința tehnică din preziua concursului.

În caz de forță majoră (orice evenimente care ar putea influența buna desfășurare a concursului, cum ar fi: inundații majore, dezastre naturale sau evenimente politice majore) care determină organizatorii să anuleze competiția, 50% din taxa de participare va fi returnată.

Minorii sunt obligati sa prezinte la fata locului acordul scris autentificat notarial dat de ocrotitorului legal (cel putin unul din parinti sau tutorele). Daca ocrotitorul legal nu este parintele ci tutorele, atunci e necesara si o dovada corespunzatoare care atesta calitatea de tutore a celui care semneaza declaratia notariala sau olografa la fata locului.

Sursa: www.maratonapuseni.ro

Continue Reading
1 Comment

1 Comment

 1. Emil-Anton COMȘA

  mai 5, 2014 at 7:51 am

  Felicitari pentru initiativa!. Vom sustine acest eveniment si pe pagina comintatii ANTRECAlba Transilvania

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

Meciul Legendelor: Gloria Cricău – Sportul Tibru

Published

on

crica tibru fotbal

Meciul Legendelor: Un meci intre veteranii de la Gloria Cricău şi Sportul Tibru

Au participat urmatorii sportivi:

Sportul Tibru: Ioan Lupşan, Ioan Frânc, Gheorghe Lupşan, Vasile Vânt, Florin Creţu, Emil Rusu, Dorin Clanba, Nicolae Roşu, Traian Rusan, Dionisie Groza, Florin Roşu, Ioan Ucenic, Salvin Rusan, Zaharie Rusan, Iosif Şandru, Iulian Vânt, Ioan Şchiop, Marian Creţu, Victor Şandru, Ioan Lupşan, Vian Şandru, Alex Rusan, Viorel Goia.

Gloria Cricău : Vasile Vlad, Liviu Şuteu, Cornel Drăgan, Traian Groza, Petru Pintea, Florin Pintea, Ioan Păcurar (“Penghiu”), Vali Grozav, Nicolae Muntean, Candin Şeican, Lucian Şeican, Viorel Ardelean, Iulian Stremţan, Nicolae Trif, Ioan Pop, Vasile Pop, Marin Drăgan, Nicolae Şuteu, Nicolae Borza, Cornel Miclea, Eugen Miclea, Dumitru Dârlea, Ninel Rusan, Cornel Iacşa, Nicolae Şandru.

Continue Reading

Actualitate

Campionatul Munților Apuseni – finalele și festivitatea de premiere, pentru editia a VIII-a, vor avea loc la Vadu Moților, duminică – 13 august 2017

Published

on

Campionatul Munților Apuseni – fotbal pe teren redus, pentru zona rurală – competiția organizată de AJF Alba în parteneriat cu Federația Română de Fotbal, a ajuns la ultima etapă a ediției cu numărul VIII, adică la faza finalelor și bineînțeles a festivității de premiere. Acest ultim act se va desfășura la Vadu Moților, duminică – 13 august 2017!

 

Începută în primul weekend din luna iulie, recenta ediție a Campionatului Munților Apuseni, a adunat la start 15 echipe de copii și 15 echipe de seniori din localitățile: Bistra, Horea, Ciuruleasa (grupa A), Sălciua, Sohodol, Almașu Mare, Roșia Montană (grupa B), Arieșeni, Lupșa, Bucium, Avram Iancu (grupa C), Poiana Vadului, Vadu Moților, Albac, Vidra (grupa D).

Jocurile disputate în grupe, iar apoi în sferturile de finală și semifinale, au adus nu doar multe goluri și faze spectaculoase, dar și rezultate surprinzătoare pe parcursul derulării campionatului.

Semifinalele disputate la Bistra -duminică 6 august- încheiate cu următoarele rezultate: Ciuruleasa 1-2 Vadu Moților și Bistra 4-0 Sălciua (la copii), Lupșa 4-1 Vadu Moților și Horea 0-1 Poiana Vadului (la seniori), au trimis echipele calificate în ”careul de ași” spre finala mare sau finala mică a competiției.

Programul complet al zilei finalelor:

Finale – duminică – 13 august 2017 – Teren sintetic Vadu Moților

Ora 17:00 – Finala mică: Ciuruleasa – Sălciua (copii);

Ora 18:00 – Finala mică: Vadu Moților – Horea (seniori);

Ora 19:00 – Finala mare: Vadu Moților – Bistra (copii);

Ora 20:00 – Finala mare: Lupșa – Poiana Vadului (seniori);

Ora 21:15 – Festivitatea de premiere.

Sursa:ajfalba.ro

Continue Reading

Actualitate

Starea actuala a partiilor de schi din judetul Alba – 1 Martie

Published

on

buscat-schi-cluj

 Starea actuala a partiilor de schi din judetul Alba pentru perioada 24 februarie – 2 martie 2017

 

 • Domeniul Schiabil Şureanu

– Pârtii existente: 8 (A_1; A_2; A_3; C_1; C_3; C_4; S_1; S_2)

– Pârtii funcționale: 6 (A_1; A_2; A_3; C_1; C_3; C_4)

– Lungime totală a pârtiilor existente: 11 km

– Instalații de transport pe cablu: 3 (2 teleschiuri, 1 telescaun)

– Altitudine maximă: 2.010 m

– Tunuri de zăpadă: nu

– Webcam: http://schisureanu.ro/index.php/camere-live

– Nocturnă: nu

– Pârtii pentru sănii: da

– Semnal mobil: Vodafone integral; Telekom parțial; Orange minimal

Evaluare generală: deși perioada despre care vorbim (24 februarie – 2 martie 2017) include trecerea de la iarnă la primăvara, totuși iarna e departe de a se încheia, cel puțin la Șureanu. Zăpadă este cum încă nu a fost întreg sezonul, pârtiile sunt excelente, drumul încă se prezintă acceptabil, așadar condițiile de vacanță sunt cu plus pe Domeniul Schiabil Șureanu. Iarna e, aici, cu adevărat iarnă, iar zăpada este departe de a se topi. În plus, urmează ninsori abundente, care promit o frumoasă continuare a sezonului de schi, începând cu luna martie. Pentru informații adiționale și webcam-uri live, intrați pe www.schisureanu.ro
Acces unic spre pârtii: Sebeș – Șugag – lacul Oașa (DN 67 C), apoi la dreapta spre – mănăstirea Oașa – Luncile Prigoanei – Poarta Raiului – Domeniul Schiabil Șureanu (DJ 704). Distanță față de Sebeș: 82 km, care pot fi parcurși în aproximativ 2 h (fără popasuri).

Starea drumului între Sebeș și lacul Oașa (62 km): drumul este asfaltat în întregime, fiind accesibil pentru orice tip de mașină.

Starea drumului lacul Oașa – Domeniul Schiabil Șureanu (18 km): încălzirea vremii și ninsorile au creat, pe drum, porțiuni cu zăpadă topită, bălți și gropi, dar și șanțuri pe direcția de mers. Cu toate acestea, drumul e deszăpezit și prezintă suficiente refugii, așadar este nevoie doar de prudență. Nu uitați lanțurile, sunt absolut necesare începând cu Luncile Prigoanei înspre pârtii.

Pârtii, strat de zăpadă și instalații de cablu: din cele 8 pârtii, vor fi funcționale 6 (A_1; A_2; A_3; C_1; C_3; C_4). Întrucât a nins mult în ultimele zile, stratul de zăpadă de pe pârtii a crescut considerabil, așadar nu există nici un motiv să credeți că primăvara s-ar fi instalat la Șureanu. Pe pârtiile bătătorite predomină zăpada greoaie, udă, tasată de încălzire, perfect aderentă datorită greutății sale. Nu la fel de bine veți schia în afara pârtiilor, întrucât nu mai există acolo acea zăpadă tip powder, ci zăpada grea, greu de manevrat. Vor funcționa teleschiul „Curmătura” și telescaunul.

Meteo și vizibilitate pe pârtii: prognoza oferită de http://freemeteo.ro/vremea/surean/7-zile/meteograma/?gid=665722&language=romanian&country=romania anunță, pentru perioada 24 februarie 2 martie 2017, vreme instabilă. Va ninge abundent în noaptea de vineri spre sâmbătă, după care se va răci, urmând apoi zile cu înnorări și ninsori slabe (marți și miercuri). Temperaturile se vor menține între -10 și 2 grade Celsius și este posibil ca vizibilitatea pe pârtii să fie puternic afectată. De asemenea, va fi viscol la altitudini mari, așadar echipați-vă corespunzător!

Servicii turistice: școală de schi & snowboard pe pârtii (0762 501 913); centru de închirieri schiuri și plăci în tabăra sportivă din Luncile Prigoanei (0762 501 913).

Sfaturi de buzunar:

– nu vă încredeți excesiv în propria mașină; mai important decât motorul este șoferul.

 • Arieşeni (Vârtop)

– Pârtii existente: 2 (Vârtop 1 și Vârtop 2)

– Pârtii funcționale: 2 (Vârtop 1 și Vârtop 2)

– Lungime totală: 2 km

– Instalații de transport pe cablu: 2 (2 teleschiuri)

– Altitudine maximă: 1.400 m

– Tunuri de zăpadă: da

– Webcam: http://apusenitv.ro/camera-web-vartop/

– Nocturnă: da

– Pârtii pentru sănii: da

– Semnal mobil: toate rețelele

Evaluare generală: venirea primăverii se simte din ce în ce mai accentuat, pe pârtiile de la Arieșeni, unde ninsorile încep să fie înlocuite de lapoviță și ploi. Cu toate astea, zăpada rămâne, încă, schiabilă pe pârtii, iar sezonul continuă.

Acces: Alba Iulia – Abrud – Câmpeni (DN 74 A) – Albac – Arieșeni (DN 75). Distanță față de Alba Iulia: 120 km, care pot fi parcurși în aproximativ 2 h 30 min.

Starea drumului: este accesibil oricărui tip de autovehicul.

Pârtii, strat de zăpadă și instalații de cablu: în continuare, stratul de zăpadă a scăzut și e posibil să mai scadă pe pârtii, datorită ploilor care se anunță vineri (24 februarie) și miercuri (1 martie). Se mai poate schia, însă nu în condițiile pe care și le doresc împătimiții sporturilor de iarnă. Pentru actualizări zilnice, urmăriți camera web de la baza pârtiilor.

Meteo și vizibilitate pe pârtii: prognoza oferită de http://freemeteo.ro/vremea/arieseni/7-zile/meteograma/?gid=686167&language=romanian&country=romania anunță, pentru perioada 24 februarie 2 martie 2017, vreme care va defavoriza condițiile de schi, la Arieșeni. Va fi lapoviță și ninsoare vineri, urmând ca miercuri să plouă. Vor fi înnorări accentuate și temperaturi cuprinse între -9 și 5 grade Celsius. E posibil ca vizibilitatea pe pârtii să fie afectată.

Servicii: asistenţă Salvamont la baza pârtiilor; școală de schi & snowboard la baza pârtiilor; centre de închirieri schiuri & plăci la baza pârtiilor; restaurante și unități de cazare la baza pârtiilor și în stațiune.

Sfaturi de buzunar:

– evitați teribilismul și vitezele mari pe pârtie.

– nu consumați alcool înainte de a schia.
sursa: Florian-Rareș Tileagă, monitor școala de schi „Pași Liberi”, Șureanu

Continue Reading

Trending