Connect with us

Published

on

Trasee Muntii Bihor – Vladeasa

Traseul din Cabana Vladeasa spre Varful Vladeasa

Marcaj: punct rosu
Durata: 2.25 ore.


13. Circuitul Muntelui Vlădeasa
Marcaj: punct roşu Durata: 4—5 ore Distanţa: 15 km Caracteristica traseului: drum pentru vizitarea vîrfului Vlădeasa, uşor accesibil în tot cursul anului; oferă largi privelişti asupra întregii zone de nord a Munţilor Apuseni.

Descrierea traseului. De la cabana Vlădeasa (1 469 m altitudine) suim pe drumul de care (carosabil şi pentru maşinile de teren) ce urcă puternic pe deasupra clădirilor anexe ale cabanei. El duce la început în serpentine, printr-o poiană larga, presărată cu rari molizi. Este o bună pîrtie de schi pentru cei ce vin iarna aici. După 30 de minute poiana se îngustează şi devine un culoar prin pădurea înaltă şi deasă de molid. După 5 minute, culoarul face un cot la stînga şi ne scoate după alte 10 minute pe un tăpşan larg deasupra limitei pădurii. Semnele de marcaj au fost pînă acum rare (3 în total), dar orientarea nu este o problemă, căci drumul ne duce fără putinţă de rătăcire. Tăind costiş uşor spre dreapta cîştigăm treptat înălţime şi după 45 de minute de la plecare întîlnim un stîlp de marcaj cu semnul triunghi albastru (tr. 11) de care ne separăm aici, deoarece el urcă în creastă şi apoi coboară spre Valea Drăganului. Ieşim din drum şi facem cîţiva paşi ca să ajungem pe creasta principală a Masivului Vlădeasa, la altitudinea de 1 660 m. De aici avem o primă vedere asupra bazinului Drăganului unde ne atrage privirea un impunător bastion împădurit, Muntele Tarniţa, situat exact spre vest. La dreapta creasta pe care ne aflăm se acoperă curînd de pădure, în schimb la stînga (sud) ea continuă teşită şi golaşă pînă în vîrful Vlădeasa.
Reintrăm în drumul nostru spre Vlădeasa înscriindu-ne în versantul estic al crestei. El este bine tăiat şi urcă domol prin golul alpin; traversăm un pîlc de pădure cu ienuperi şi molizi piperniciţi, din care răsar cîţiva molizi mai mari, scheletici, ce abia rezistă puternicelor vînturi care bîntuie mai tot timpul anului. Ocolim astfel adînca depresiune a Răcadului ce se deschide la stînga noastră. După 30 de minute, pe versant, mai trecem un pîlc de pădure şi ajungem chiar pe creastă într-o şa, de unde înainte şi la stînga avem un vîrf puţin proeminent cu o baliză, iar înainte şi la dreapta vîrful Vlădeasa pe care este situată cabana meteorologică. Lăsăm vîrful cu baliză la stînga şi cu un ultim efort urcăm panta ce ne duce pe vîrful principal pe care îl atingem după 1½ oră de la plecarea de la cabană.
Vîrful Vlădeasa (1 836 m alt.) este al doilea vîrf ca înălţime al Munţilor Apuseni, dominînd partea nordică a întregului grup muntos, asupra căruia avem o vedere cuprinzătoare. Spre est se desfăşoară în planuri succesive terminaţiile Munţilor Vlădeasa, retezate de culoarul adînc al văii Menţii, străjuit de culmea prelungă, împădurită, Runcu — Bogdanul. Dincolo de ea se aşterne Depresiunea Huedinului cu sate răsfirate şi reţeaua geometrică a lanurilor, cu livezi şi fîneţe pe plaiuri. Spre nord, în depărtare, dincolo de terminaţia nordică a Vlădesei, se zăresc culmile domoale, împădurite, ale Munţilor Şes. Spre vest privirea descoperă complicata reţea de văi a bazinului Drăganului invadată de păduri întinse, dominate de vîrfuri şi creste stîncoase. Undeva în Valea Drăganului se zăresc aşezările de la Floroiu ale hidrocentralei şi capătul funicularului cu ajutorul căruia va fi ridicat barajul. Spre sud-vest privirea este atrasă de culmea pleşuvă, largă a culmii centrale a Munţilor Vlădeasa, creasta Buteasa cu cele două vîrfuri gemener precum şi inserţia ei în creasta principală a masivului. Aceasta, poate fi urmărită aproape pe întreaga lungime, de la vîrful Briţei la stînga, prin vîrful Micău, pînă mai aproape, în Vîrfuraşul, pe care se zăreşte drumul ce duce prin Nimăiasa şi Piatra Tîlharului spre Padiş. În zilele senine, deasupra acestora se zăresc Bihorul nordic, cu Măgura Vînătă, vîrful Bătrîna şi la orizont, culmea prelungă a Bihariei. Spre sud-est, în sfîrşit, turul de orizont se închide pe masa enormă, greoaie, a Munţilor Gilău.
După ce ne-am umplut ochii cu această extraordinară privelişte, ocolim staţiunea meteorologică care ocupă un teren larg împrejmuit.
De la vîrf coborîm lin spre S-SE avînd în dreapta pîraiele sălbatice ce se varsă în Zîrna. Dintr-o şa, urmînd aceeaşi direcţie, poteca urcă uşor pînă pe un mamelon de unde se vede, la stînga, muntele Pietrele Albe, lama îngustă de calcare care străjuieşte versantul stîng al văii Boica, afluent al Văii Seci. Lăsăm în stînga un picior puternic de munte şi coborîm scurt pînă întîlnim poteca ce a mers mereu prin stînga crestei printre jnepenişuri. Pe ea cotim la dreapta pe culme, coborînd prelung la golul alpin. De pe un mic mamelon situat în stînga potecii, avem ocazia să admirăm mai de aproape un peisaj de o rară frumuseţe: abruptul vestic al Pietrelor Albe, sub care se întinde zona de obîrşie a Văii Seci şi a Boicăi, acoperită cu păşune şi dăltuită în marmură albă ce străluceşte în bătaia soarelui; în stînga rupturilor se vede vîrful împădurit al Pietrei Grăitoare, culminaţia crestei Pietrele Albe, iar mai aproape, la baza clinei pe care stăm, şerpuieşte poteca turistică pe care ne vom întoarce la cabana Vlădeasa şi care trece prin şaua între Munţi, spre Nimăiasa.
Drumul spre şa continuă să coboare pe culme, apoi prin dreapta ei, printre tufe de ienupăr; urmează un mic urcuş prin pădure de molid, chiar pe creastă, apoi părăsim creasta principală pentru a evita ruptura de pantă care se află mai jos. Noi coborîm lin la stînga pe o potecă ce şerpuieşte printre stînci şi bolovani mari, apoi panta devine tot mai abruptă. Marcajul, destul de difi-citar aici, trebuie căutat cu atenţie, pentru a nu rata intrarea în pădure. Dacă nu îl găsim, putem coborî direct la stînga, fără potecă, căci în orice caz vom ajunge să intersectăm drumul larg ce vine ele la Padiş şi care ne conduce înapoi la c abana Vlădeasa. În acest drum locul de desfacere a marcajului este indicat do menţiunea „Spre C.M.E.” (cabana meteorologică) cu o săgeată. Locul este destul de anonim şi este uşor trecut cu vederea de cei ce fac traseul în sens invers. De la vîrful Vlădeasa pînă în poteca de întoarcere am făcut 1½ oră.
Drumul de întoarcere este lat, bine bătut şi poartă două marcaje: punctul roşu, al traseului nostru, şi banda albastră (tr. 20). Îl urmăm la stînga, spre nord, prin pădure de molid timp de 10 minute, cînd pădurea din dreapta se răreşte şi începem să zărim depresiunea largă, cu păşune, a bazinului superior al văii Bolca. Ieşim astfel la limita pădurii cu golul alpin la dreapta noastră şi pădure la stînga. Poteca face un cot larg înconjurînd obîrşia evazată a pîrîului Bolca unde se află o stînă. O potecă (marcaj punct albastru, tr. 14) urcă pe lîngă ea şi ne va însoţi pînă la cabana Vlădeasa. După 25 de minute de cînd am ajuns în drumul larg sîntem în şaua Pietrele Albe, locul de inserţie al impunătoarei creste Pietrele Albe, constituită din marmură, roci care ajung pînă în şa. De aici avem o ultimă vedere, asupra întregului bazin de recepţie al văii Boica şi Valea Seacă.
Din şa urmăm drumul larg ce ţine în linii mari curba de nivel şi care ne va purta într-o oră şi jumătate la cabana Vlădeasa. În detaliu drumul prezintă denivelări, mai ales la trecerea numeroaselor pîraie de obîrşie ale pîrîului Păicoaia pe care le intersectează. Primul îl traversăm la 5 minute din şa, al doilea la încă 5 minute. Drumul dă ocol unei culmi care are deasupra o frumoasă poiană plină de afiniş. După 35 de minute de la şaua Pietrele Albe, traversăm al treilea pîrîu şi ieşim pe alt picior, de fapt o creastă importantă ce separă bazinele Văii Cetăţii (formată din pîraiele Păicoaia şi Stînişoara pe care le-am traversat) şi bazinul văii Răcadului, la nord, în care ne vom angaja acum. Pe această creastă coboară şi cîteva drumuri ce se desfac din cel pe care-l urmăm. După o porţiune de pădure prin care, din locui loc, se întrevede la stînga poiana, traversăm un pîrîu mai mare. Înainte zărim o culme cu gol şi stîncărie pe care vom ajunge în curînd. După 10 minute de la pîrîu, mai traversăm unul, cel mai puternic de pînă acum.
Pe stînga avem poiana în care urcă şi un drum ce se desface din al nostru. După încă o scurtă porţiune de pădure ieşim la gol, în marea poiană ce ocupă piciorul Zănoagei, care separă valea cu acelaşi nume, la sud, de izvorul Răcadului, la nord. De aici se vede, pitită între molizi, cabana Vlădeasa. Pînă la ea mai avem însă de mers circa 30 de minute pe drumul ce coboară prin pădure şi traversează trei pîraie, ultimul fiind mai mare. Curînd pădurea se răreşte; la stînga se află cabana, la care mai avem însă de urcat o diferenţă de nivel de 60 m.
apuseni_ vladeasa
Sursa:www.carpati.org

Harti

Trasee turistice de o zi: Circuitul Rachitele

Published

on

aproape de Cascada Valul Miresei

Pentru pasionatii de natura va recomandam cateva trasee turistice pentru zona Rachitele,  cascada Rachitele (Valul Miresei)

 

  • MARCAJ PUNCT ALBASTRUapusenitv-marcaje

    Vl. Stanciului – Faget – Pietrele Albe – Dl. Petrieni – Cab. Vladeasa – Dl. Chicera Orzascilor – Pr. Racad – Vl. Zanoghii – Dosu Racadului – Vl. Cetatii – izv. Pr. Gingineasa – Vf. Tiglau – Cascada Rachitele

Spre Pietrele Albe

 

Salvamont Rachitele – Valea Stanciului – Ponorul de la Tau – Faget – Pietrele Albe – Dealul Petrieni – Refugiul Vladeasa – Dealul Chicera Orzasilor – Valea Racadului cu Valea Zanoghii – Dosul Racadului – Biserica Frasinetanilor – Valea Cetatii – Varful Lespezi – Punct Salvamont Rachitele

Lungime = 32 km (dus – intors);

Diferenta de nivel = ~ 1363 m;

Durata = 12 ore;

  • MARCAJ TRIUNGHI ALBASTRUtriunighi albastru

    Durata: 4 1/2 – 5 ore

    Lungime: 13 km

    Sat Rachitele – Dl. Macrisului – Fata – Vf. Tiglau – Cascada Rachitele – Vl. Stanciului – Sat Rachitele.

cabana vladeasa

Cabana Vladeasa

Intrare in sat Rachitele

Sat Rachitele

Cascada Valul Miresei

Cascada Valul Miresei

ATENTIE! Traseul spre cabana Vladeasa prin saua Pietrele Albe pornind de la cascada Rachitele este insuficient marcat !  Spre Cabana Vladeasa -poza Facebook

Vălul Miresei este o cascadă în două trepte de o grandoare şi o sălbaticie aparte.

Traseul Rachitele – Cascada Rachitele (Valul Miresei) – Poiana Lespezi – Rachitele (Circuitul Cascada Rachitele): traseu marcat cu punct rosu; drum accesibil tot timpul anului; are o lungime de 12 km si o durata de 5h. Desi neasfaltat, drumul este accesibil cu masina pana la cascada.

Continue Reading

Harti

Cascada Valul Miresei – Traseu turistic de o zi

Published

on

Cascada Valul Miresei

La numai 78 Km distanta fata de orasul Cluj-Napoca, descoperi cea mai impresionanta cascada din Muntii Apuseni, Cascada Valul Miresei.

 

Situata in apropiere satului Rachitele, comuna Margau, o zona ce tulbura agitatia mondena prin calmul si mirificul naturii prin verdeata salbatica persistenta, strabatuta de Valea Stanciului ce-ti taie respiratia prin revarsatul cascadei Valul Miresei, cunoscuta si sub numele de  Cascada Rachitele.

Cascada Valul Miresei se afla la o altidutine de 1000 metri si are o inaltime de 30 de metri cu doua trepte. In partea de jos, la a doua treapta, exista o marmita adanca cu diametrul de 10 metri, care disperseaza apa avand forma unui voal, de aici cascada purtand numele de Vălul Miresei.

De data aceasta va prezentam un traseu usor de parcurs cu masina, cu un autoturism obisnuit. De ce supun obisnuit? Pentru ca pana cum 3-4 ani la cascada Valul Miresei nu puteai ajunge decat daca aveai nervi de otel sau o masina 4×4.

Drumul din Cluj-Napoca pana in orasul Huedin e fara probleme, e totusi E60. Asfalt de nota 10.

De aici viram la stanga spre Sancraiu iar apoi spre comuna Margau.

spre MargauCluj-Napoca - Margau

Drumul e asfaltat pana in satul Rachitele, mai numit si satu’ lu’ Boc (printre clujeni), fiind satul natal al fostului premier, actualul primar al municipiului Cluj-Napoca.

sat Rachitele

Din centrul satului, dorinta de a vedea superba cascada ne obliga sa viram la dreapta pe un drum neasfaltat, drumul modernizat si finalizat in anul 2013 e aproape de centrul satului, de panoul de informare turistica si de  indicatorul rutier ce arata distanta de 5 Km pana la “Cascada Valul Miresei”.

Intrare in sat RachiteleIndicator Valul MIresei-Care de fapt sunt 6km

Drumul spre necivilizatie, spre locurile lasate de Dumnezeu e plin de belti si gropi, ca-n viata reala. Indicatorul rutier ne arata ca avem de parcurs doar 5 km de chin pana la mireasa noastra si ne lasam dusi de treapta I-a de viteza pentru la destinatie.

"asfalt"spre punctul turistic Valul MireseiDrum Valul MireseiDrumul spre cascadaSpre Valul MireseiDrumul lemnului sau drumul spre cascada?Spre cascadaAm fost pe aiciSe aude glasul cascadei...Inaintea cascadei Valul MIresei

Drumul devine tot mai pietruit si „mai ca la munte”. Nu dupa multe minute, probabil 20 la numar, Valul Miresei ne deschide poarta invitandu-ne sa-i vedem albeata voalului curgator.

Harta din parcarea cascadeiCascada Valul Mireseiharta

Vremea ploioasa ne face sa ne bucuram mai mult de cascada. Debitul apei mari si lipsa turistilor ne incanta peste masura.

De regula piciorul de om lasa urme adanci pe unde trece si sincer, azi, nu vreau sa postez poze critice de buna purtare.

La baza cascadeicascada rachiteleCascada Valul MireseiCascada Valul MireseiCascada Valul MireseiCascada Valul MireseiCascada Valul MireseiCascada Valul MireseiCascada Valul Miresei


Cascada Valul Miresei – Rachitele, judetul Cluj… de apusenitv

Totusi pot sa remarc faptul ca prin accesarea unor masuri de fonduri nerambursabile s-au adus unele imbunatatiri, noi marcaje turistice dar nu la locul lor.

Indicator pus pe drumul forestier

Prin alte tari pe unde am fost, la un obiectiv turistic se gasea un panou de informare prin care se prezentau informatii legate de respectivul obiectiv, harti si alte obiective turistice ce se puteau vizita in apropiere.

Aici trebuia sa fie amplasat un panou de informare prin care se aducea la cunostinta turistilor ca pot ajunge in ~10 min deasupra cascadei urcand pe drumul forestier, apoi un alt traseu de 25 minue prin care poti ajunge la grote. Nu toti urca un drum forestier ca sa gaseasca alte indicatoare de informare.

Cat timp am stat pe langa cascada mai multi turisti m-au intrebat daca mai este ceva de vazut prin preajma cascadei Valul Miresei. Se simtea lipsa panoului de informare de care vorbeam mai sus.

Atentionare VipereAtentionare Vipere

Atentionare „Pericol Vipere”

Ajunsi deasupra cascadei vedem o cruce pe care scria numele si data unui baiat ce a alunecat si a cazut peste cascada in anul 2009. Totul fiind “protejat” de o banda de atentionare in loc de o balustrada.

cascada de susPericol deasupra cascadeiBanda de atentionare- deasupra cascadei rachitele

De la cascada urcand pe drumul forestier putem ajunge la Pietrele Albe (marcaj punct albastru) si pe vf.Vladeasa 1836m, al 2-lea ca inaltime din Muntii Apuseni, fiind cel mai inalt din Masivul Vladeasa.

Salvamontspre Pietrele Alba-Cascada Valul MireseiSpre Pietrele AlbeTraseul este usor de parcurs, o mare parte se poate face cu masina.

Harta spre Pietrele Albeambele marcaje

Cele doua marcaje sunt impreuna o buna parte de drum, dupa care punctul rosu paraseste drumul forestier urcand in dreapta.

Despartiere marcaje

Punctul albastru urca in paralel cu valea Stanciului care in final ajunge pe varful Pietrelor Albe in ~ 2h30min, printr-o usoara plimbare.

"verde de natura"aproape de Cascada Valul MireseiPadurea de basm

Distante Rachitele:
Cluj-Napoca – Rachitele : 78 km
Oradea – Rachitele : 120 km
Satu-Mare – Rachitele :150 km
Alba Iulia – Rachitele : 160 km
Sibiu – Rachitele :192 km
Timisoara – Rachitele :290 km
Brasov – Rachitele : 298 km
Suceava – Rachitele : 365 km
Bucuresti – Rachitele : 455 km

o floare de "mai vino"Traseul se poate face foarte usor cu masina intr-o zi pentru cei ce stau aproape.

Va recomand sa luati masa in foisorul aflat la baza cascadei, chiar si un mic dejun pentru indrazneti, mai ales pentru cei din judetul Cluj sau Bihor.

Pentru mine Cascada Valul Miresei e un loc unde simti cu adevarat viata din natura, lasand la o parte maximele “un loc de neuita sau un colt de rai”. E pur si simplu o MINUNE lasata de Dumnezeu pentru noi!

T.P.

Continue Reading

Harti

STANA DE VALE – SAUA CUMPANATELU (1640 m) – POIANA VARASOAIA – CABANA PADIS (1280 m).

Published

on

Taseu turistic : STÂNA DE VALE – ŞAUA CUMPĂNĂŢELU (1640 m) – POIANA VĂRĂŞOAIA – CABANA PADIŞ (1280 m).

Marcaj bandă banda rosie -apusenitv,

Distanţa 20 km,

Urcuşuri 640 m.

Urmărind drumul ce se desprinde la dreapta de la staţia meteo din Stâna de Vale (lângă hotel).

În linii generale poteca urmează culmea urcând continuu, până ieşim la golul alpin. Mergem pe lângă vârful Poieni, apoi pe lângă un izvor unde se deschide o panoramă frumoasă spre valea Aleu la dreapta, iar în faţă spre vârful Bohodei.

De la izvor se coboară până în şaua Bohodei (1469 m), de unde se desprinde traseul triunighi albastruspre Săritoarea Bohodei şi cruce galbena -traseu spre creasta Custurii. Drumul continuă prin stânga culmii, ocolind vârful Bohodei ieşind într-o şa largă situată între Bohodei şi vârful Fântâna Rece, de unde la dreapta, o potecă marcată cu bandă albastrăbanda albastra coboară abrupt spre Boga. Apoi drumul larg ocoleşte vârful Fântâna Rece, trece pe lângă un izvor şi se continuă lin până în şaua Cumpănăţelu (1640 m), lăsând în urmă bazinul Drăganului. În faţă, spre stânga, vederea cuprinde largul bazin al văii Someşului Cald, la dreapta sălbaticele văi cu pante abrupte ce coboară la Boga, iar în faţă, spre sud, se desfăşoară platoul carstic Padiş străjuit la orizont de vârful Ţapu şi creasta muntelui Biharea. Din şa se poate continua la stânga spre Cabana Vlădeasa banda albastra, spre peştera Spre PadisOnceasa (pe cruce roşie) şi spre peştera Alun crucea albastra. În continuare coborâm, trecem pe lângă poteca ce se desprinde în stânga spre Someşul Cald punct rosu, apoi întâlnim poteca cu bandă banda galbena, ce vine din Stâna de Vale pe la Piatra Tâlharului şi poiana Onceasa, ca în final să ajungem într-o poiană largă – Vărăşoaia. Drumul traversează poiana întâlnind în stânga unul din capetele circuitului Someşului Cald, urcă într-o şa şi iese într-o poiană întinsă ciuruită de doline, una din ele având un ochi de apă (Tăul Vărăşoaia). poiana-varasoaia

Zona numită Vărăşoaia reprezintă două platouri carstice de mari dimensiuni situate la nord de Poiana Padiş şi este cuprinsă între vârful Piatra Boghii, Muntele Măgura Vânătă, vârful Vărăşoaia şi Bazinul Someşului Cald.

Poteca ce o ia spre sud, urcă într-o şa unde se află peştera Padiş, de aici coborând spre stânga se ajunge la cantonul Padiş, de unde punctul punct rosu ne duce la peştera Şura Boghii, iar banda banda rosie -apusenitv la Groapa Ruginoasă.

Pentru a ajunge însă la Padiş, de la lac mergem spre stânga, până ieşim la drumul forestier ce vine de la Boga. Padiş reprezintă cel mai important nod turistic al munţilor Apuseni datorită reliefului carstic ce a favorizat apariţia nenumăratelor peşteri, doline, uvale, avene, izbucuri şi ponoare. Poiana Padiş este situată la altitudinea de 1200-1280 de metri.

Ne vedem in Padis!

 

 

Continue Reading

Trending